INFORMACIJE ZA KUPCE

Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci su  naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe sve sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice i posebno je obračunat.

Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Prodavatelj može sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odrediti posebne uvjete prodaje ili posebne oblike prodaje, a što će biti jasno naznačeno uz proizvod ili grupu proizvoda ili na web stranici.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@hrananakvadrat.com ili na telefonski broj kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

Postupak kupnje:

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „hrananakvadrat.com “. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter).

Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan ili nije dostupan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga Prodavatelj pribavi od svojih dobavljača) Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.

U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kreni na plaćanje“, a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Podaci za plaćanje“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije, adrese dostave,  potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (plaćanje pouzećem, virmansko plaćanje ili paypal plaćanje). Detalji računa se mogu promijeniti u odnosu da li račun prima fizička osoba ili pravna. Ako račun prima pravna osoba potrebno je da kupac unese sve tražene podatke.

Po izvršenju naprijed navedenih koraka webshop-a i odabirom „Naruči“ na stranici „Podaci o plaćanju“, sustav vodi Kupca na stranicu „Narudžba“, a na kojoj se nalazi pregled s brojem narudžbe, adresom dostave i odabranim načinom plaćanja.

Cijene

Cijene vrijede u trenutku predaje narudžbe i nemaju unaprijed određen rok valjanosti. Cijene vrijede u slučaju plaćanja jednom od gore navedenih metoda plaćanja pod navedenim uvjetima. Kupoprodajni ugovor između prodavatelja i kupca zaključuje se u trenutku kad prodavatelj potvrđuje narudžbu (kupac prima e-mail o statusu Narudžba potvrđena). Od tog trenutka sve cijene i ostali uvjeti su fiksni i vrijede kako za prodavatelja tako i za kupca.

 

Dostava i uvjeti dostave.

Dostava se vrši samo na područuju Hrvatske.

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave.

U slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike.

Reklamacije i prigovori

Reklamacije

Kupac je obvezan odmah prilikom preuzimanja proizvoda pregledati proizvod. Ukoliko je pakiranje vidljivo oštećeno ili proizvod ima nedostataka, Korisnik može na to ukazati dostavljaču i odbiti primitak. U tom slučaju, NaKvadrat brand d.o.o.  će izvršiti povrat uplaćenih sredstava na jednak način na koja su ista bila uplaćena ili dostaviti novi proizvod, ovisno o izboru Korisnika. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju zbog prirode samih proizvoda.

Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, NaKvadrat brand d.o.o.  zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova te za isti proizvod nije moguće tražiti povrat sredstava.

Ukoliko Korisnik nije primio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 48 sati od predviđene dostave naručenog proizvoda putem kontakata objavljenih na stranici, Hrananakvadrat.com je u tom slučaju dužan ponuditi Korisniku povrat uplaćenih sredstava ili novi proizvod.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač/Korisnik može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Nakvadrat brand d.o.o., Male putine 21, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na info@hrananakvadrat.com,  u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, broj telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena.

Potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati s robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije koristiti niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.

Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.

 

 

Prigovori

Korisniku je omogućeno podnošenje prigovora putem pošte na adresu:

NaKvadrat brand d.o.o. , Male putine 21, 10000 Zagreb

 ili elektroničke pošte  info@hrananakvadrat.com na koji je NaKvadrat brand d.o.o.  dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda i usluga

NaKvadrat brand d.o.o.  odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda i usluga, sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora između korisnika – potrošača i trgovca, korisnik-potrošač može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore.

Povrh navedenog, korisnik-potrošač može pokrenuti postupak koristeći Online platformu za rješavanje potrošačkih sporova Europske Unije.

Online platformi EU može se pristupiti putem poveznice: http://ec.europa.eu/odr

Napomena: Tijela za rješavanje sporova trenutačno nisu dostupna na navedenoj stranici za neke sektore i sljedeće države: Hrvatska, Poljska, Rumunjska, Španjolska. Kao potrošač na ovoj stranici možda nećete moći riješiti svoj spor s trgovcima u navedenim državama.

Mjerodavno pravo i sudsko rješavanje sporova

Na odnos između Vas i NaKvadrat brand d.o.o.  primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

NaKvadrat brand d.o.o.  u svom poslovanju primjenjuje HACCP standarde.

Ugovor je moguće sklopiti samo na hrvatskom jeziku.

U slučaju sudskog postupka, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Sukladno čl. 10 Zakona o Zaštiti Potrošača, reklamacije vezane za nedostatke proizvoda (sa naznačenim  brojem narudžbe, brojem računa i priloženom fotografijom proizvoda i opisom nedostataka. ) te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte: info@hrananakvadrat.com

na adresu:  NaKvadrat brand d.o.o.  (za webshop), Male Putine 21, 10000 Zagreb

U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Prodavatelj.

Pridruži nam se @hrananakvadrat

Predbilježi se na newsletter