Uvjeti korištenja - HranaNaKvadrat
0
Your Cart

Uvjeti korištenja

NaKvadrat brand d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – hrananakvadrat.com webshopa. Korištenjem usluge hrananakvadrat.com webshopa i svih pridruženih stranica i servisa na www.hrananakvadrat.com domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem hrananakvadrat.com webshopa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i hrananakvadrat.com  webshopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Korisnike upućujemo da se prije svake kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Sva pitanja koja nisu  izrijekom  uređena ovim Općim uvjetima uređena su Zakonom o zašiti potrošača i Zakonom obveznim odnosima republike Hrvatske te drugim pratećim propisima.

OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Značenje izraza navedenih u ovim Općim uvjetima

Prodavatelj  NaKvadrat brand d.o.o.  OIB: 53888248660 Zagreb
„hrananakvadrat.com “ – web stranica u vlasništvu Prodavatelja
Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod

Korisnici „hrananakvadrat.com “ – svaka osoba koja web stranicu „hrananakvadrat.com “ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu

Korištenje „hrananakvadrat.com “ – pristup stranici www. hrananakvadrat.com  radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili radi ostvarivanja kupnje putem internet trgovine,

online kupnja ili web shop – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „hrananakvadrat.com “
Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „hrananakvadrat.com “, a koje je moguće kupiti putem web shop-a
Nositelj svih prava na web stranici  hrananakvadrat.com je trgovačko društvo NaKvadrat brand d.o.o.

Pružatelj usluge online  prodaje putem hrananakvadrat.com  Webshopa je NaKvadrat brand d.o.o. Zagreb OIB: 53888248660 

Opće odredbe

Ovim Općim uvjetima online kupnje (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Korisnika „hrananakvadrat.com “, Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „hrananakvadrat.com “ i online kupnje.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom narudžbe proizvoda.

Putem „hrananakvadrat.com “ moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

Korištenjem „hrananakvadrat.com “ smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća.  Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik „hrananakvadrat.com “ nije pročitao Opće uvjete.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Korisnici „hrananakvadrat.com “ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dijela usluga koje nudi „hrananakvadrat.com “

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „hrananakvadrat.com “ zbog čega su Korisnici „hrananakvadrat.com “ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste posebice Opće uvjete. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup „hrananakvadrat.com “ i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja „hrananakvadrat.com “ ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje „hrananakvadrat.com “ odnosno online prodaje.

Prodavatelj  pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge hrananakvadrat.com Webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Prodavatelj  se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www. hrananakvadrat.com .Webshop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

Prodavatelj  ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

UVJETI PRODAJE

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Sklapanja ugovora o prodaji:

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu NaKvadrat brand d.o.o.  za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i NaKvadrat brand d.o.o.  , a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem hrananakvadrat.com webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) putem online prodaje.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu NaKvadrat brand d.o.o.   odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao korisnik hrananakvadrat.com webshopa.

Zaštita osobnih podataka i politika privatnosti

Prema zakonu Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka, osobni podatak definiran je kao svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili podatak kojim se može identificirati osoba, utvrditi identitet izravno ili neizravno. Te podatke tretiramo kao osobne podatke.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Pravne osnove za obradu osobnih podataka sukladno propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka su sljedeće:

 • kada ste pristali na obradu (privola),
 • kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
 • u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
 • u svrhu legitimnih interesa tvrtke NaKvadrat brand d.o.o. odmjerenih u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,
 • kada je to potrebno u pravne svrhe.

Kada i kako hrananakvadrat.com prikuplja podatke korisnika?

Tvrtka NaKvadrat brand d.o.o.  prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze odnosno za koje postoji legitimni interes te za koje ima privolu Kupca u svrhu informiranja, podrške kupcima i marketing.

NaKvadrat brand d.o.o.  se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka za koje postoji legitimni interes u svrhu izvršavanja dostave kupljenog proizvoda).

Obrada osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu ili predstavlja ugovornu obvezu obavlja se održavanjem najviši standarda sigurnosti i poslovanja. Kupac u svakom trenutku može izjaviti prigovor na obradu svojih osobnih podataka na temelju svoje specifične situacije. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Ažurirajte vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

 1. Podatke prikupljamo prilikom kupovine u hrananakvadrat.com webshopu i u svrhu dostave proizvoda

Prilikom kupovine u webshopu hrananakvadrat.com tražimo od vas određene osobne podatke koje su nužne za ispunjenje usluge i kupovinu. Pružanje osobnih podataka u svrhu prodaje predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to će utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

 • U svrhu dostave proizvoda naručenog putem hrananakvadrat.com webshopa potrebno je unijeti vaše osobne podatke (ime, prezime, adresu dostave, broj telefona i email adresu).
 • Legitiman pristup podacima kupca koje uključuju ime i prezime te adresu dostave imaju pristup djelatnici dostave s kojima NaKvadrat brand d.o.o. ima sklopljen ugovor o dostavi naručenih proizvoda putem hrananakvadrat.com webshopa.
 • NaKvadrat brand d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. NaKvadrat brand d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.
 1. Podatke prikupljamo i obrađujemo ako nas izravno kontaktirate

Podaci koje primimo izravnim kontaktom od kupaca koji nam se obrate za informacije o proizvodima i uslugama:

 • putem obrasca na internetskoj stranici www.hrananakvadrat.com
 • direktno mailom

Tako prikupljene podatke koristimo samo za obradu traženih informacija i upita korisnika te u svrhu osiguravanja kvalitetnog korisničkog iskustva. Kupci i korisnici internetske stranice www.hrananakvadrat.com suglasni su da u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te u skladu s traženim upitom obrađujemo osobne podatke.

 1. Prilikom slanja newslettera pretplatnicima

Hrananakvadrat.com prikuplja e-mail adrese korisnika koje koristi za slanje newslettera odnosno elektroničkih poruka koje sadrže promotivne poruke, ponude i vijesti iz svijeta mobilne tehnologije.

 1. Prikupljanje u svrhu osiguravanja podrške kupcima i marketing

NaKvadrat brand d.o.o.  uz privolu Kupca može koristiti osobne podatke za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, newslettera te unaprjeđenja odnosa s Kupcima.

Ukoliko pristup podacima u svrhe marketinške obrade imaju treći pružatelji usluga, oni su detaljno opisani u odlomku 1.2. ovog teksta.

Tko su subjekti s kojima hrananakvadrat.com može dijeliti osobne podatke?

 1. Pružatelji usluga društvenih mreža

Prilikom kreiranja računa na hrananakvadrat.com webshopu potrebno je unijeti svoje podatke (e-mail, ime i prezime).

Prilikom prijave putem društvenih mreža, odnosno Google i Facebook računa, NaKvadrat brand d.o.o.  ne zadržava podatke prikupljene takvom prijavom.

 1. Pružatelji usluga za slanje e-mail promotivnih poruka

NaKvadrat brand d.o.o.  surađuje s pružateljima usluga trećim stranama kako bi se mogle provesti aktivnosti slanja e-pošte, oglašavanja i analiziranja upotrebe naših web mjesta i aplikacija te praćenja učinkovitosti kampanja.

Osobne podatke dijelimo samo u onoj mjeri potrebnoj za izvršavanje usluge u naše ime. U nastavku možete provjeriti tko su davatelji usluga trećih strana potrebnih za suradnju:

 • Mailchimp – automatizirana platforma za slanje elektroničke pošte koja nam omogućava slanje newslettera
 • Google – Google Analytics koji se upotrebljava za praćenje web statistike i demografskih podataka i ponašanja web korisnika. Koristimo ju za praćenje učinkovitosti naših marketinških kampanja.
 1. Pružatelji usluga potrebnih za sklapanje ili izvršavanje ugovora

Politika kolačića

Kako bi stranice hrananakvadrat.com ispravno radile, one moraju na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, NaKvadrat brand d.o.o.  prije spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak korisnika.

Korištenjem web stranice www.hrananakvadrat.com webshop korisnik pristaje na upotrebu Cookiea.

Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje NaKvadrat brand d.o.o.  web trgovina.

Ovo su primjeri trećih strana koje pružaju usluge analize i marketinške obrade podataka:

 • Google – Google Analytics koji se upotrebljava za praćenje web statistike i demografskih podataka i ponašanja web korisnika. Koristimo ju za praćenje učinkovitosti naših marketinških kampanja.
 • Facebook – Facebook društvena mreža prikuplja podatke u svrhu praćenja i mjerenja uspješnosti marketinških kampanja, ponašanja web korisnika i kreiranja prilagođenih oglasa.

Kako korisnici mogu ažurirati, urediti ili obrisati svoje osobne podatke?

Tvrtka NaKvadrat brand d.o.o.  prikuplja podatke korisnika u skladu propisima EU i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Svaki korisnik može u svakom trenutku može:

 • zatražiti pristup svojim osobnim podacima i zatražiti ažuriranje osobnih podataka i eventualnih netočnosti.
 • tražiti nas da vam pružimo dodatne informacije o načinu na koji koristimo vaše podatke.
 • zaprimiti osobne podatke o vama koje ste nam dali u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te – gdje je to tehnički moguće – da prenesemo te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj suglasnosti te se provodi na automatizirani način.
 • zatražiti brisanje osobnih podataka korisnika te zatražiti brisanje podataka za koje više ne postoji zakonska osnova za upotrebu. Budući da korisnici mogu zatražiti brisanje samo svojih osobnih podataka, radi zaštite korisnika možemo vas zatražiti provjeru identiteta prije provođenja zahtjeva.
 • u slučajevima gdje se obrada temelji na suglasnosti te vezano za svaki direktni marketing, povući svoju suglasnost s učinkom u budućnosti kako bismo prestali s takvom određenom obradom.
 • dati prigovor na svaku obradu (uključujući profiliranje) koja se temelji na legitimnom interesu zbog vaše specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.
 • tražiti nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, npr. dok se prigovor obrađuje.

NaKvadrat brand d.o.o.  može odbiti provođenja zahtjeva ukoliko se time ugrožava privatnost korisnika ili drugih korisnika, ako primjena zahtjeva je suprotna zakonu, u izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), pravnih obveza ili prava i sloboda drugih.

Zahtjeve za pristup, ispravljanje ili brisanje podataka možete uputiti na:

info@hrananakvadrat.com

Obrada takvog zahtjeva može biti tehnički i vremenski složen proces te je u složenim slučajevima ili u slučaju većeg broja zahtjeva potrebno duže vrijeme potrebno za obradu podataka o čemu ćemo vas obavijestiti na zakonit i siguran način.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka?

U svrhu očuvanja sigurnosti, integriteta i dostupnosti osobnih podataka kupaca, podatke osiguravamo nizom sigurnosnih mjera koje uključuju enkripciju, autentifikaciju i strogo ograničeni pristup podacima.

Neke od mjera koje koristimo uključuju:

 • strogo ograničen pristup osobnim podacima temeljen na načelu „nužnog poznavanja“
 • korištenje podataka isključivo u skladu s legitimnim interesom, ugovornom obavezom ili danom privolom Kupca
 • sigurnosni prijenos podataka
 • postavljanje antivirusnih programa i vatrozida na IT sustave u svrhu detekcije, sprječavanja zloupotrebe osobnih podataka i neovlaštenog pristupa podacima.

Koliko dugo zadržavamo vaše osobne podatke?

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.

U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Zaštita podataka pri kupnji

Prodavatelj  se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Prodavatelj može prikupljati osobne podatke korisnika/kupca, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Prodavatelju.

Prodavatelj  će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelj. Prodavatelj prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe hrananakvadrat.com  webshop bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Prodavatelj prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Prodavatelj  će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Prodavatelj  od strane korisnika/kupca, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Prodavatelj  će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika/kupca.

Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke korisnika/kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Korisnika/Kupca. (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda) Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Korisnika/Kupaca.

Podatke koji se pristupom na web stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci primjerice vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl. Prodavatelj  ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti web  stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.

Korisnik/Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka. U slučaju promjene o kojoj nije obaviješten, Prodavatelj ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe odnosno isporuke proizvoda.

Gornje odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na sve stranice unutar www.hrananakvadrat.com domene ne i na stranice na koje je moguće ući putem linka na koje stranice na domeni www. hrananakvadrat.com upućuju.

Ostale odredbe

Prodavatelj daje pravo korisnicima/Kupcima koristiti sve usluge na „hrananakvadrat.com “ samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na „hrananakvadrat.com “, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja „hrananakvadrat.com“  na drugim web stranicama je zabranjen.

Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova „hrananakvadrat.com“  trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

Kada „hrananakvadrat.com “ odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica na primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Korisnika/Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika/Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Korisnika/Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Korisnik/Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

Prodavatelj  zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:

 1. a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
 2. b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
 3. c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 02. 2016., sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)

Dakle, u slučaju poteškoća ili problema tijekom online kupnje unutar EU, primjerice – neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd,  svoj prigovor možete podnijeti putem gore navedenog linka. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Osim u  slučaju elektronske narudžbe, u drugim slučajevima Prodavatelj neće kupcu slati elektronske poruke – obavijesti o novostima i sl.,  ukoliko na to kupac nije izričito pristao.

 Komunikacija “hrananakvadrat.com webshop” s korisnicima

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas hrananakvadrat.com Webshop u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Informacije o trgovačkom društvu

Žiro račun IBAN kod Privredne banke Zagreb: HR0723400091110952452
Sjedište: NaKvadrat brand  d.o.o., Male putine 21 ,10000 Zagreb ( nije ured ni poslovnica)
Adresa elektoničke pošte: info@hrananakvadrat.com
OIB: 53888248660
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 

Odricanje od odgovornosti

Uvijek biste se trebali posavjetovati sa svojim liječnikom prije nego što poduzmete bilo kakve promjene u svom zdravstvenom režimu – uključujući  korištenje Hrana na kvadrat proizvoda.

Koristeći naše proizvode ili usluge, potvrđujete da to činite na vlastiti rizik i da ste se konzultirali sa svojim liječnikom ili drugim zdravstvenim radnikom o vašoj promjeni prehrane.

Ne tvrdimo da naši proizvodi ili usluge olakšavaju, liječe ili liječe bilo koje zdravstveno stanje ili simptom. Sadržaj ove web stranice i bilo koji proizvod  ili uslugu koju ova stranica nudi ne namjerava dijagnosticirati, liječiti, spriječiti ili izliječiti bilo kakvo zdravstveno stanje, te se ne smije koristiti kao zamjena za savjetovanje s liječnikom ili drugim zdravstvenim radnikom. Sve informacije koje ste pronašli na ovoj web stranici, na web stranicama koje su povezane, ili ste primili od naših zaposlenika, dobavljača, e-pošte ili drugog komunikacijskog kanala treba provjeriti kod svog liječnika. Obratite se svom liječniku s nekim specifičnim zdravstvenim pitanjima ili problemima koje imate.

Naši proizvodni objekti obrađuju i redovito koriste orašaste plodove. Nastojimo se prilagoditi ali ne dajemo proizvod  za osobe s medicinskim potrebama ili teškim alergijama.

Kupnjom Hrana na kvadrat proizvoda, suglasni ste da ih  pravilno skladištite prema uputama na pakiranju. Budući da je sva hrana bez konzervansa, bez kemikalija, itd.), pokvariti će se ako se ne skladišti pravilno i zbrine.

Konačno, pomoću naše web stranice, potvrđujete da ste pročitali i prihvatili naše Uvjete i odredbe i Pravila o privatnosti.

Hvala što ste u obitelji Hrane na kvadrat. U zdravlje!